İNSAN KAYNAKLARI

İrtibat Tel:
Memur ve Sözleşmeli Personel İşlemleri Şefliği : 0 (346) 225 18 18 Dahili: 4672
İşçi İşlemleri Personel Şefliği                          : 0 (346) 225 18 18 Dahili: 4673


 

P E R S O N E L_ P R O F İ L İ
29.04.2019 Tarihi İtibarı ile Personel Sayıları ve İstatistikleri için tıklayınız.
Zorunlu İstihdam
Zorunlu İstihdam olarak Şirketimizde % 4 engelli %2 hükümlü ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa göre personel istihdamı mecburi olup 29.04.2019 tarihi itibariyle 829 işçiye karşılık 32 engelli işçi, 15 Eski Hükümlü işçi ve 3713 sayılı kanuna göre 3 işçi istihdam edilmektedir.

Engelli ve Hükümlü işçi sayısında münhalleşme olduğunda Engelli ve Hükümlülerle ilgili yönetmeliği göre işçi alımı yapılmaktadır.

Toplam 313 memur ve sözleşmeli personel istihdam edilmekte olup, bu personellerin 7’si engelli memur personeldir.Yasa gereği çalıştırılması gereken zorunlu personel başkanlığımızca takip edilmektedir.
 
İşe Alma Prosedürleri
İşçi personelin açıktan alma yoluyla istihdamı, ”Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi kadrolarına ilk Defa işçi olarak Atanacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği” Hükümlerine göre yapılmaktadır.

Memur ve Sözleşmeli Personelin İstihdamı, gerekli mercilerden izin ve uygun görüş alınarak ihtiyaç bildirilen kadrolara açıktan atama müsaadesi verilmesi durumunda açıktan atama yoluyla personel alımları, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik uyarınca Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca Yapılacak sınavlarda başarılı olanlar arasından, söz konusu yönetmeliklerde belirlenen usul ve esaslar ve mevzuat çerçevesinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılmaktadır.

Staj Programı için tıklayınız.
 
ÇALIŞANLARIN MALİ VE SOSYAL İMKANLARI
Memur Personel Mali İmkanları (Ortalama Aylık Gelir)
KADROLU MEMUR PERSONEL (38 PERSONEL)

ORTALAMA 1 KİŞİ BRÜT : 8.665,00

ORTALAMA 1 KİŞİ NET   : 7.300,00
SÖZLEŞMELİ MEMUR PERSONEL (275 PERSONEL)

ORTALAMA 1 KİŞİ BRÜT : 7.333,00

ORTALAMA 1 KİŞİ NET   : 5.980,00
İşçi Personel Mali İmkanları (Ortalama Aylık Gelir)
DAİMİ İŞÇİ PERSONEL(829 PERSONEL)

ORTALAMA 1 KİŞİ BRÜT : 7.546,00

ORTALAMA 1 KİŞİ NET   : 4.934,00
 
Personelimizin Faydalanabileceği Sosyal Tesis ve İmkanlar
247 adet lojman,

Düğün toplantı vb. İşlerde kullanılabilecek 350 kişilik salon,

15 Yatak kapasiteli misafirhane,


Misafirhane ve dinlenme tesislerinde oyun ve bilardo salonu,

Spor amaçlı oyun sahalarımız ve yaz spor okullarımız mevcuttur.
Personel eğitim programı için tıklayınız.
 
PERFORMANS UYGULAMASI