İHALELER

Şirketimize ait Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelik 04.05.2016 Tarih 29702 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır.

Aşağıda yazılı olan ihalelere ait dokümanlar, bilgilendirme amaçlıdır. Dizgi, yazım, görüntüleme vb. hatalardan Şirketimiz sorumlu tutulamaz.

İhale dokümanı TÜDEMSAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığından satın alınabilir. İhaleye iştirak etmek isteyenlerin, şartname bedelini aşağıda belirtilen şirketimiz banka hesap numaralarından birine havale etmesi ve alınan dekontun suretini, açık adres, tüzel kişiler için Vergi No, gerçek kişiler için TC Kimlik No, Doğum Tarihi ve hangi işe ait şartnamenin istenildiğini içeren yazı ile birlikte 0 346 223 50 51 nolu faksa veya ihale@tudemsas.gov.tr e-posta adresine göndermesini müteakip, ihale dokümanı ödemeli olarak kargo ile gönderilecektir.

Dokümanı satın almak isteyenlerin, doküman bedelini ödeyerek dokümanı teslim almaları zorunludur. Bu nedenle, dokümanı satın almak amacıyla doküman bedelini ödedikleri halde dokümanı teslim almamış olanlar istekli olabilecek sıfatını kazanamayacaklardır.

NOT: 16.03.2019 tarih ve 30716 sayılı resmi gazetede yayınlanan Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin, bu Kanuna göre yapacakları ihalelerde ihale dokumanı 01.06.2019 tarihinden itibaren idareden satın alınamayacak olup ihaleye katılabilmek için dokümanın EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesi zorunlu olacaktır.

Detaylı Bilgi: 0 346 225 18 18 / 1299-1300-1301

İHALELER
Kapanmış Alımları Listele
 
TÜDEMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA HESAP NUMARALARI
BANKA ADI
ŞUBE ADI HESAP ADI
IBAN/HESAP NO
T.HALKBANKASI VADESİZ SİVAS MERKEZ TL TR 40 0001 2009 6990 0013 0000 03
T.VAKIFBANK VADESİZ SİVAS MERKEZ TL TR 10 0001 5001 5800 7293 4786 50
TC.ZİRAAT BANKASI VADESİZ SİVAS MERKEZ TL TR76 0001 0002 3036 9173 4851 60